BERGDAHL & PARTNERS

Vi levererar högkvalitativa tjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling samt transformation.

VÅRA TJÄNSTER

Läs mer om Processutveckling, Processtyrning, Organisationsutveckling, Transformation, Experienced hire, Utbildning och Coaching.

VÅRA KUNDER

Några av våra kunder är NCC Construction Sverige, Trygg Hansa, AB Stena och Svenska Spel.
Anna är väldigt bra på att på ett effektivt sätt se till att projekt håller tempo och kvalitet. Anna bidrar med energi, kompetens och en förmåga att förenkla komplexa samband.

Hon förstår snabbt projektets behov och känns genom sitt sätt att vara och arbeta inte alls som en extern konsult. Henrik Grip

Vice President , NCC Purchasing Group

Anna har en fantastisk förmåga att på ett strukturerat och pedagogiskt sätt guida många olika människor, med individuella agendor, vid samma tillfälle till ett gemensamt synsätt och mål. Sätter sig snabbt in i och ser ett företags processer och förbättringsmöjligheter i dessa. Anna är kreativ, smart, återkopplar alltid och levererar enligt överenskommelse. Annika Hjälm

Chef Trade Marketing och Utveckling, Svenska Spel

Maila mig